Gjeldsordning

Gjeldsordning kan gi kontroll over økonomien

En gjeldsordning er en avtale om å betale mest mulig ned på gjelden i en begrenset periode, som hovedregel fem år, mot å få slettet restgjelden.

Ordningen omfatter alle typer gjeld, også til det offentlige

Gjeldsordning kan som regel bare oppnås en gang i livet. Det er ikke noe minimumskrav til inntekt eller gjeld.

   

   • Du må etter beste evne ha forsøkt å løse problemene på egen hånd eller søkt hjelp hos en rådgiver

   • Du må være varig ute av stand til å betjene gjelden

   • Ikke ha oppnådd gjeldsordning tidligere

   • Det må ikke virke støtende på andre skyldnere eller samfunnet.

  Slik kommer du i gang meg gjeldsordning

    

    • Prøve å få til en frivillig ordning med kreditorene.

    • Hvis det ikke går, må namsmannen få en oversikt over din gjeldsforpliktelser. Fra da tar det ca 3-5 måneder til avgjørelse om åpning av gjeldsforhandling og du har ingen beskyttelse mot kreditorene

    • Ved åpning av gjeldsforhandling beskyttes du mot kreditorer og får betalingsutsettelse i 4 måneder

    • Husk å følge namsmannens anmodninger.

    • Hvis det ikke blir en frivillig gjeldsordning, kan du be tingretten fastlå en tvungen gjeldsordning. Tvungen gjeldsordning er i praksis ikke forskjellig fra frivillig gjeldsordning, men kan ankes i rettssystemet.

   Hva skjer under gjeldsordning?

     

     • Du må akseptere en nøktern levestandard og en nøktern bolig kan beholdes.

     • Gjeld som ikke er pantesikret i en eiendel som beholdes, vil normalt bli slettet etter at gjeldsordningsperioden er over.

     • Du må overholde forutsetningene i gjeldsordningen og melde fra om endret økonomisk situasjon.

     • Etter utløp av gjeldsordningsperioden, inntrer en toårsperiode hvor kreditorene kan ha rett til en tilleggsbetaling hvis du mottar en gevinst, arv eller liknende av betydelig omfang.


    Trenger du hjelp til å oppfylle kriteriet om å løse problemet etter beste evne, kan vi bistå deg. Hjelp fra en rådgiver oppfyller nemlig et av hovedvilkårene for å få en gjeldsordning.

    Innhold