Gjeldssanering


Hva er gjeldssanering?

  • Gjeldssanering betyr sletting av hele eller deler av din gjeld.
  • Det er forhandlinger med kreditorer som banker, finansinstitusjoner, inkassobyråer eller offentlige etater.

Hvordan oppnå gjeldssanering

  • Når kreditor mener det er lite sannsynlig at skyldneren kan innfri lånet i overskuelig fremtid.
  • Kreditor kan være villig til å motta et kontantbeløp i dag og ettergi gjeld.
  • Gjelden som søkes slettet eller redusert må være eldre enn ca 3 år.

Ta kontakt med oss som er profesjonell part.
Vår forhandlingskunnskap og innsikt vil kunne gi deg et mye bedre resultat enn om du forhandler alene.

Gjeldsrådgivning

Inkassokrav, betalingsanmerkninger, lønnstrekk? Har du sikkerhet i fast eiendom, kan vi hjelpe deg med en totalløsning hvor du sparer mange tusen kroner pr måned!

Tvangssalg

Vi kan opprette dialog med kreditorer og namsmann for å redusere risikoen for at din bolig blir tvangssolgt.


Gratis hjelp

Fyll ut statusskjemaet og vi gir deg en gratis tilbakemelding innen en dag om vi kan hjelpe deg videre. Det er ingen forpliktelser og du velger selv om du vil ha hjelp videre.

Drukner i gjeld

Ungdom mellom 19 og 26 år skylder til sammen over én milliard i inkassogjeld. - Rystende...
Les mer

Gratis konsultasjon

Alle som kontakter oss får en gratis konsultasjon. Vi ser på dine inntekter, utgifter og...
Les mer

Eksplosjon i inkassosaker

Og det er store geografiske forskjeller. Vestlendinger kvitter seg med gamle regninger i...
Les mer

Hvorfor velge dingjeld.no?

  • Ingen ventetid
  • Du kan spare tusenvis pr måned
  • Kvalifiserte rådgivere