Priser

No Cure No Pay

  • Kan vi ikke hjelpe deg, tar vi ikke betalt.
  • I de fleste saker finnes det en løsning!
  • For at vi skal gi deg et forhåndsavtalt honorar, må du kontakte oss på kontaktskjemaet eller telefon.

Honorar

  • Inntekt
  • Størrelse på gjelden
  • Antall kreditorer
  • Gjeldens kompleksitet


Vårt honorar avtales skriftlig på forhånd slik at du vet hva du skal forholde deg til. Vi fokuserer på lavt honorar og fleksible betalingsløsninger slik at du får en enklere fremtid etter å ha benyttet våre tjenester.

Innhold